Home Nieuws 12,5 jaar Hospice Ede De Olijftak op 24 sept. 2015

12,5 jaar Hospice Ede De Olijftak op 24 sept. 2015

24 sept 2015

Op 3 maart 2003 opende Hospice Ede “De Olijftak “ de deuren. Deze maand vieren en gedenken we dat dit inmiddels 12,5 jaar is geleden.

Voormalig directeur E. Sonnenberg heeft het initiatief genomen om het hospice op te richten.Het hospice is gestart met 2 appartementen en in de loop der jaren uitgebreid naar 5, het bleek in een behoefte te voorzien.In de afgelopen 12,5 jaar verbleven ruim 360 gasten in het hospice. Met een druk bezochte receptie op 17 September 2015 hebben we gevierd dat deze noodzakelijke vorm van zorg al 12,5 jaar bestaat.

Een jubileum van een hospice vieren?

Ja, want wat is het geweldig dat er al 12, 5 jaar een plek is in Ede waar mensen worden begeleid in de laatste fase van hun leven. Waar naasten zich niet bezig hoeven te houden met het ontvangen van bezoek, doen van boodschappen, afstemmen van zorg met verpleegkundigen, arts en apotheek. Waar naasten zich volledig kunnen richten op degene die afscheid moet gaan nemen van het leven. Ons hospice biedt rust en veiligheid voor de gast en zijn naasten.

Ook op een heel andere wijze hebben we stil gestaan bij 12,5 jaar hospice Ede. Tijdens een indrukwekkende herinneringsbijeenkomst in de Edesche Concertzaal hebben we al onze gasten herdacht, met woorden en muziek.
Een blijvende herinnering is ons magazine, gemaakt van verhalen van nabestaande en betrokkenen. 
We kunnen met een trots en dankbaar gevoel terug kijken op ons jubileum.

Terug naar overzicht